Wînsen dykfersterking en frije soasjalisten in Even Bildts

Playlist for Show: Even Bildts

Merel Tesselaar, krekt ôfstudeerd in ‘Kust- en Zeemanagement’ an Van Hall Larenstein in Luwt, had koazen foor ’t onderwerp ‘Dykfersterking Koehoal-Lauwersmeer deelgebiet Middelsee’ foor hur ôfstudeerondersoek. Sij het nagaan wat de Bilkerts wille hoe’t de fersterkte dyk d’r straks bij komt te lêgen. Heel neskierig wat dat opleverd het.

Fleden week donderdeg waar d’r in ‘e bibletheek in Sint-Anne ’n lezing fan Arend Hazekamp naar anlaiding fan syn boek ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, het vrije socialisme in Noord-Nederland’. Hij gong derbij ok in op ’t Bildt, wer’t ’t soasjalisme sterk ferteugenwoordigd waar.

22 Septimber waar in ’t gemeentehuus in Franeker de streektaalkonferînsy, die’t een keer in ’t jaar houwen wort ôfwisselend in Nederland en in Vlaanderen. De nije deputeerde Eke Folkerts út Ouwe-Syl nam na de opening deur wethouwer Jan Dijkstra de ôftrap foor hur reken en sij had de nije streektaalatlas fan Frysland bij hur. Even Bildts waar fansels neskierig hoe’t ’t Bildts derin na foren komt.

Cees Krottje, frijwilliger bij Bildts Aigene demonstreerde op die konferînsy met ‘n ferteugenwoordiger fan ’t Instituut foor de Nederlandse Taal ’t Nij Bildts Platform. Hij fertelt sels wat dat inhout.

Na ’t landelik en internasjonaal nijs om een uur ’t Bildts Nijs in ‘t kort.

De technyk is in hannen fan Sietse de Boer. Rezy en presintasy: Klaas Dankert

No entries found for this Playlist

← All Playlists for Show: Even Bildts
X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok