Horizon 1 maart

Playlist for Show: Horizon

De 110e Horizon. Met dit keer een gast die vorig jaar in Oekraïne is geweest Van Dirk Alkema horen we zijn verhaal.

Verder zoals gebruikelijk, als ik ‘Horizon’ presenteer. Een bemoedigend stukje van Ans Heij-de Boer, kerkelijk nieuws, gedichtjes. En in het 2 e half uur, de studiogast.

Het radioprogramma Horizon is er tussen 19 en 20 uur.
Presentatie: Chris Wijbenga
Techniek: Sjoerd Mier.

Hier onder ziet u de Kerkelijk nieuws agenda.
Heeft u ook nieuws van uw kerk, koor of goed doel ?

Stuur dan uw informatie naar redactie@omroepzilt.nl en in het onderwerp “radioprogramma Horizon”.
Komt de uitzendtijd jou niet helemaal gelegen? Beluister dan de uitzending later terug.

 

Zondag 3 maart Vesperdienst in Martinikerk van Franeker, Breedeplaats 2

De Vesperdienst heeft als titel “Jesu bleibet meine Freude” van Johann Sebastian Bach

Uitgevoerd door: Frysk Bach Ensemble “Continuo van barokorkest Florilegium Musicum”
Het geheel o.l.v. Gerben van der Veen
Tijdens deze vroege vesperdienst in de kerk staat het motet “Jesu bleibet meine Freude”, van Johann Sebastian Bach, in het middelpunt.
Het wordt uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Gerben van der Veen, een van de bekendste Friese dirigenten op dit moment. Onze stadgenoot
Dingeman van Wijnen, een groot Bachkenner, zal de meditatie verzorgen. Gek genoeg zingen we dit lied zelden in de kerk, maar dankzij Bach is
het misschien wel een van de bekendste christelijke gezangen geworden. “Jezus blijft mijn vreugde”. Wat een mooie uitspraak! Bach heeft dat
prachtig weten te vertolken met een melodielijn waaraan geen einde lijkt te komen. Zo is hij er wonderwel in geslaagd de eeuwigheid van Jezus als
bron van blijdschap te verklanken. De koraalmelodie die maar op en neer gaat, daar moet je wel blij van worden. Van harte welkom!

De vesperdienst begint om 15:30 uur.

 

Zaterdag 9 maart zal de van Harenskerk, Van Harenstraat 1 te Sint Annaparochie open zijn tussen 10 en 16 uur
Alle houdbare etenswaren zijn welkom.

Komt u ook wat brengen ?

 

17 maart ZANGMIDDAG – Thema: HOUD DE LOFZANG GAANDE
15.30 uur inloop met koffie/thee 16.00 uur aanvang
Gideon kerk … Van Harenstraat 67 te Sint Annaparochie
Inzamelingsactie Moldavië 23 maart

 

Zaterdag 6 april gaat er opnieuw een hulptransport naar Moldavië.
Met trailers gesponsord door transportbedrijven en chauffeurs die belangeloos naar Moldavië rijden.
Op zaterdag 23 maart kunt u tussen 9:00 en 12:00 uur goederen inleveren bij De Bining (naast de Gideon Kerk),
Van Harenstraat 67 te St. Annaparochie.

 

Zondag 24 maart – Zangavond te Minnertsga
Locatie Meindardskerk, Meinardswei 3 te minnertsga
aanvang 19:30 toegang is gratis, na afloop is er een collecte

 

Zondag 28 april – Bean Bilker gaat voor in de Andreastsjerke,
Tsjerkepaed 1 te Wijnaldum

De dienst begint om 15.00 uur
Voorganger: Bearn Bilker Organist: Bouwe Tjallingii
De middagdienst op 28 april in Wijnaldum, zal in het teken staan van Ds. J.H. Zelle. Preken en spreken kon hij als de beste. Dat vonden heel veel kerkmensen en dat vond hijzelf ook. Dan hebben we het over ds. Johannes Hendrikus Zelle (1907-1983).

Hij kwam uit Leeuwarden en preekte en sprak door heel het land. Tijdens zijn leven was hij al een legende, in ieder geval was hij een fenomeen in de gereformeerde kerken.

De kerken stroomden vol als hij preekte. Ieder wist of weet wel een sterk verhaal over hem te vertellen. Maar waarom wist hij zoveel mensen te boeien? Wat waren dan die ‘singuliere’ gaven die hij bezat?

Bearn Bilker maakte hem voor het eerst mee in het gereformeerd lokaal, de evangelisatie te Wijnaldum. Hij raakte meteen geboeid door deze roemruchte predikant en na al die jaren heeft
hij een biografie over hem geschreven ‘Een tussenweg is er niet’

Bij Zelle was alles zwart wit, een tussenweg was er niet. Dat gold ook voor zijn persoonlijke leven.

In deze dienst zal Bilker stilstaan bij ds. Zelle, die geregeld in Wijnaldum preekte.

Hij zal ook voorgaan in de dienst waarin hij een overdenking zal houden die wel wat op Zelles preken lijkt.

In ieder geval met drie punten en een tussenzang! U bent van harte welkom. Zondag 28 april om 15:00 uur.

No entries found for this Playlist

← All Playlists for Show: Horizon
X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok