Even Bildts over oorlog, ferhale-aven en stimmerij

Playlist for Show: Even Bildts

6 Novimber worde d’r ’n nije tentoanstelling opend in de Aerden Plaats op ‘e Syl. Janny Vellinga, die’t de tentoanstelling inricht had, fertelt hoe’t se an de ferhalen en ’t materiaal kommen is. Se hoopt dat de útstalling anset om je d’r feerder in te ferdiepen. Burgemeester Waanders ferrichtte de offisjele opening.

De jaarlikse Ferhale-aven fleden week frijdeg waar deuze keer in Herberg de Friezinn. D’r waar ’n prot folk op ôfkommen. Ses deelnimmers hadden hur anmeld om ’n ferhaal te fertellen. Jan Faber komt an ’t woord over wat-y as trucker soa-al metmaakt het en Selma Ebbens fertelt hoe’t se op ’t muzykpâd belând is en se singt ’t prachtige nummer “Like A Natural Woman” fan Aretha Franklin.

Woensdeg konnen wy na de stimbus om ’n nije Tweede Kamer te kiezen. Hoe dichter ’t eand in sicht kwam, hoe spannender ’t worde. ‘Even Bildts’ waar in Sint-Anne op ’n stimburo bij ’t stimmen, in Sint Jabik in ’t Beerdhuus doe’t de stimbusen dicht gongen en avens op ’t gemeenthuus wat der feerden met die lappen fan stimbiljetten gebeurt.

No entries found for this Playlist

← All Playlists for Show: Even Bildts
X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok