Over Omroep Zilt

Bestuur

Voorzitter: Tinus Boomstra – bestuur@omroepzilt.nl

Secretaris: Henk Jan Cornelisse

Penningmeester: Tjerk Prins

Lid: Theo Huizenga

Lid: Martine Smits

 

Klik hier voor onze redactie.

 

Missie

Omroep Zilt versterkt verbinding en betrokkenheid door aandacht te besteden aan nieuws en achtergronden uit de directe woon- en leefomgeving, dus heel herkenbaar en dichtbij. De nabijheid stimuleert de herkenbaarheid en kan aldus de onderlinge verbondenheid tussen inwoners versterken.

Omroep Zilt wil door haar gevarieerd media-aanbod DE verbindende schakel zijn tussen overheden, inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in het werkgebied.

 

Visie

We leven in een informatiemaatschappij. Het aantal media dat we tegenwoordig kunnen raadplegen is enorm. Het is voor mensen ondoenlijk om alle informatie tot zich te nemen. Keuzes zijn noodzakelijk.

Er is een trend dat in de overvloed aan informatie er grote behoefte is aan nieuws van dichtbij, uit eigen streek en regio en de vraag de komende jaren nog verder zal groeien. De lokale omroepen voorzien in deze behoefte.

Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van de ‘producten’ van hoog niveau moeten zijn. Professionalisering op alle fronten is dan ook noodzakelijk. Samenwerking met andere lokale media zoals diverse lokale omroepen, Omrop Fryslân, streekbladen, maar ook tv-producenten zijn opgestart en moeten vaste vorm en inhoud krijgen.

 

De doelstelling van Omroep Zilt is het brengen van dagelijks nieuws uit de vier gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke middels deze website, onze app en sociale media.

Door nieuws te brengen in de vorm van berichten, foto’s, videofilms, geluidsfragmenten enz. op een aansprekende en aantrekkelijke manier, wil Omroep Zilt de nieuwsbron worden voor alle inwoners, bedrijven, gemeenten, instanties, verenigingen en instellingen in de regio. In radioprogramma’s worden door diepere interviews achtergronden van het nieuws belicht.

De gemeentelijke politiek zal nauwlettend en kritisch worden gevolgd en op begrijpelijke wijze naar de inwoners worden vertaald.

 

Het vrijwillig medewerkersbestand bestaat uit journalisten, verslaggevers, fotografen, filmers, editors, presentatoren, technici en bureaumedewerkers. Deze organisatie wordt aangestuurd met professionele krachten om continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

 

Publiek en bereik

Omroep Zilt wil de publieke omroep zijn voor alle inwoners van de streek en een dynamisch en belangrijk communicatieplatform voor overheden, verenigingen, instellingen en bedrijven.

Omroep Zilt heeft als doel alle inwoners in het werkgebied te bereiken met een aantrekkelijke en informatieve website, social media en een grote diversiteit aan programma’s, zowel op radio als televisie. Religieuze en politieke overtuiging worden neutraal doch kritisch besproken. Kunst en cultuur krijgen de aandacht die het verdient.

 

Programmabeleid

Omroep Zilt wil mensen, organisaties, verenigingen, bedrijven, gemeenten en anderen een gezicht geven. Bereikbaar maken voor iedereen en drempels verlagen door verschillende facetten te belichten. De programma’s worden gekenmerkt door:

Informatie over stad en dorpen
Inspelen op de actualiteit
Belichten en toetsen beleid gemeenten
Onderhoudende en inspirerende commentaren en achtergronden
Betrekken van de mensen ‘op straat’
Veelzijdigheid

Om bovenstaande facetten beschikbaar te maken en de brede doelgroep die Omroep Zilt wil aanspreken, bieden we verschillende genres aan. Dit zijn diepere reportages, kunst en cultuur, human interest, achtergronden en nieuws. Het aanbod willen we zo gespreid mogelijk aanbieden middels verschillende platformen om zo ver mogelijk door te dringen binnen de bevolking. Het voortdurend op zoek gaan naar nieuwe content is een belangrijke prioriteit.

 

Informatieve (diepte)reportages

Met onze dieptereportages willen we laten zien hoe de wereld er uit ziet voor de inwoners in onze regio. We willen de mensen informeren over wat er in hun naaste omgeving speelt en stimuleren hier deel van uit te maken. Hierdoor willen we de mensen helpen hun mening te vormen en hun blik te verruimen.

 

Kunst en cultuur

Met programma’s over kunst en cultuur willen we de mensen laten zien wat er allemaal gaande en mogelijk is. Niet alleen laten zien wat er is, maar ook de mensen er achter aan het woord laten. Denk hier bij aan musea, evenementen, uitgaansmogelijkheden, maar ook de geschiedenis van ons leefgebied.

 

Human interest

Met programma’s over ‘gewone’ mensen willen we bereiken dat anderen zich gestimuleerd voelen en aangetrokken worden iets voor de leefomgeving te betekenen.

 

Nieuws

Nieuws in de breedste zin van het woord wordt voor Omroep Zilt het speerpunt voor de komende jaren. Met een professionele redactie willen we de bewoners op de hoogte brengen van  actualiteiten, gebeurtenissen en alles wat zich in de regio afspeelt. Om hier herkenbaarheid en betrokkenheid aan te geven, zijn meningen van bewoners en organisaties belangrijk. Achtergronden en duiding bij het nieuws zijn van groot belang. De gemeentelijke politiek zal nauwlettend en kritisch worden gevolgd.

 

Personeel en organisatie

De vrijwilligers zijn het grootste kapitaal van Omroep Zilt. Zij vormen de basis onder het omroepbedrijf. Betrokkenheid, inspiratie, enthousiasme en energie van vrijwilligers moeten gewaarborgd zijn en de drijfveer zijn om zich verder te ontwikkelen in de door hen gewenste vakgebieden. Daarnaast moet een volwaardig omroepbedrijf beschikken over een bepaalde mate van professionaliteit in de vorm van betaalde krachten om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. De vakgebieden die onder Omroep Zilt vallen betreffen:

Audio
Beeld
Redactie
Ict
Marketing en communicatie
HR/Office

Het streven is om ambitieuze talenten de kans te geven om door te groeien met als doel het team te versterken en mogelijk van hun hobby hun werk te maken. Omroep Zilt wil een interessant leerbedrijf zijn voor met name jonge mensen. Kwaliteit en individuele ontwikkeling zijn hiervoor de trefwoorden. Hierdoor is goede en kundige begeleiding vanuit het vaste team een voorwaarde. Eigen initiatief en zelfstandigheid vanuit de medewerkers krijgen de ruimte om zo talenten en ambities zoveel mogelijk te stimuleren. Hierbij kunnen mensen die hun arbeidsmatig leven achter de rug hebben een belangrijke rol spelen.

Mensen die werkeloos zijn, opnieuw een dagritme moeten opbouwen, weer moeten wennen aan het arbeidsproces of jongeren die nog op school zitten en die geïnteresseerd zijn in het werk van Omroep Zilt, kunnen in overleg een leer-/werktraject volgen op één van de verschillende afdelingen. Tijdens een leer-/werktraject wordt ook aandacht besteed aan de niet specifieke ‘omroepkant’ van het werk, zoals aan communicatie en sociale vaardigheden die nodig zijn om het beroep uit te kunnen oefenen.

Omroep Zilt is leer/werkbedrijf en biedt plaats aan stagiaires van relevante HBO- en MBO-opleidingen. Naast stagiaires van de school voor journalistiek krijgen leerlingen voor o.a. audio- visuele- en mediavormgeving ook de ruimte om binnen onze organisatie ervaring op te doen. Met opleidingsinstituten voor voortgezet onderwijs wordt actief gezocht naar samenwerking waar het gaat over het geven van ruimte aan jongeren op het gebied van radio en journalistiek.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij Omroep Zilt welkom om te bekijken welke taken voor hen geschikt zijn. Er is contact met verschillende instanties op dit gebied, waaronder jeugdwerk De Skûle. (Diverse mensen hebben reeds via deze weg hun weg gevonden naar de arbeidsmarkt.)

 

Activiteiten en mediakanalen

De huidige radio activiteiten zullen gecontinueerd worden en waar mogelijk worden uitgebreid. Zij voorzien duidelijk in een behoefte gezien de vele directe en indirecte reacties van luisteraars. De sinds kort opgestarte activiteiten van het nieuwsplatform zullen de komende tijd sterk uitgebreid worden. De consument vraagt duidelijk om nieuwsvoorziening via dit kanaal.

Als volwaardig, compleet en modern omroepbedrijf dienen naast audio en video ook de overige sociale media optimaal te functioneren, dit om content zo verspreid mogelijk te kunnen overbrengen binnen onze brede doelgroep. Belangrijk is hierbij dat de inwoners van de regio een custom made aanbod krijgen. Samenwerking met en initiatieven van anderen willen we omarmen en stimuleren om zodoende een breed aanbod van informatie te bewerkstelligen.

 

Kernwaarden

Omroep Zilt staat voor een aantal kernwaarden;

Betrokken

Wij zijn er voor de inwoners in de regio en proberen hen zo veel mogelijk te betrekken bij alles wat er speelt op het gebied van wonen, werken, cultuur, sport, zorg, onderwijs en levensovertuiging.

Onafhankelijk

De programma’s zijn onafhankelijk van welke politieke, maatschappelijke of religieuze kleur.

Eerlijk

In geval van opiniërende onderwerpen zullen zowel voor- als tegenstanders de kans krijgen hun verhaal te vertellen.

Nieuwsgierig

We zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws en ontwikkelingen in het werkgebied.

X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok