Missie en visie

Missie
Omroep Zilt versterkt verbinding en betrokkenheid door aandacht te besteden aan nieuws en achtergronden uit de directe woon- en leefomgeving, dus heel herkenbaar en dichtbij. De nabijheid
stimuleert de herkenbaarheid en kan aldus de onderlinge verbondenheid tussen inwoners versterken.

Omroep Zilt wil door haar gevarieerd media-aanbod dé verbindende schakel zijn tussen inwoners, overheden, verenigingen, organisaties en bedrijven met als slogan; “Zichtbaar maken wat nog onzichtbaar is.”

Visie
We leven in een informatiemaatschappij. Het aantal media dat we tegenwoordig kunnen raadplegen is enorm. Het is voor mensen ondoenlijk om alle informatie tot zich te nemen. Keuzes zijn
noodzakelijk. Er is een trend dat in de overvloed aan informatie er grote behoefte is aan nieuws van dichtbij, uit eigen streek en regio en de vraag de komende jaren nog verder zal groeien. Omroep Zilt voorziet in deze behoefte.

De doelstelling van Omroep Zilt is het brengen van dagelijks nieuws uit de vier gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke middels een nieuwswebsite, social media en radio (en in de toekomst ook op televisie).

Door nieuws te brengen in de vorm van berichten, foto’s, videofilms, geluidsfragmenten enz. op een aansprekende en aantrekkelijke manier, wil Omroep Zilt de nieuwsbron worden voor alle inwoners, bedrijven, gemeenten, instanties, verenigingen en instellingen in de regio.

X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok