Geschiedenis Radio Eenhoorn

Bekijk hier de archiefsite van Radio Eenhoorn.

1987-1991

Na een voorbereidingsperiode van twee jaar gaat op 31 december 1987 de eerste uitzending van Radio Eenhoorn “de kabel op”. Menaldumadeel is het werkgebied van de lokale omroep. Met 35 medewerkers wordt voorzichtig begonnen: 5 uur radio per week.

De open dag op 11 juni 1988 trekt veel bezoekers. Op die dag wordt de studio officieel geopend door de conferencier Teake van der Meer. Op 3 augustus volgt de eerste marathonuitzending met de verslaggeving van de PC in Franeker. Een sterke binding tussen Radio Eenhoorn en het kaatsen is geboren. Eén jaar na de eerste uitzending gaat Radio Eenhoorn “de lucht in” en is vanaf dat moment ook via de ether te ontvangen.

Het aantal uitzendingen neemt gestaag toe. Per 1 september 1989 is de lokale omroep alle dagen in de lucht. Een subsidiestop van de gemeente noodzaakt tot een grote donateurs actie en levert 1000 donateurs op.

In 1990 gaat de professionalisering verder. Er wordt een mobiele zender aangeschaft. Een zware februaristorm leidt tot een extra uitzending. Hiermee bewijst het medium radio weer zijn snelheid.

In 1991 heeft de omroep zo’n 80 medewerkers en wordt de eerste betaalde fulltime kracht aangesteld. Gemeente het Bildt heeft plannen voor een eigen lokale omroep. Na verloop van tijd wordt duidelijk dat één omroep voor twee gemeenten een betere oplossing is. Op 31 december 1991 wordt Gemeente het Bildt toegevoegd aan het gebied van Radio Eenhoorn.

1992-1995

De unieke radioserie ‘Net Ferjitte’ behandelt in 28 uren radio de Tweede Wereldoorlog in Menaldumadeel en het Bildt. De serie krijgt zelfs landelijke aandacht. Op oude jaarsdag wordt het 5 jarig jubileum van Radio Eenhoorn gevierd met een marathonuitzending én met een geslaagde donateursactie op het Bildt.

Naar aanleiding van de serie ‘Net Ferjitte’ wordt in 1993 in het gemeentehuis van Sint Annaparochie een plaquette onthuld, ter herinnering aan de overval op het gemeentehuis in september 1943. Het aantal uitzenduren van Radio Eenhoorn wordt weer uitgebreid. ‘Net Ferjitte’ wint in 1995 de Media Academieprijs op het RTV Festival voor lokale omroepen. Ter gelegenheid daarvan wordt de hele serie herhaald. Een nieuw fenomeen dient zich aan: De Rocknacht. De eerste editie, toen nog onder de noemer ‘Bevrijdingsfestival’, trekt 1000 bezoekers in Sporthal Schatzenburg.

1996-1999

Een poging om lokale televisie te introduceren in 1996 slaagt niet. De Gemeente Franekeradeel besluit Radio Eenhoorn te kiezen als lokale omroep. Na een snelle, maar gedegen voorbereiding wordt de aansluiting van Franekeradeel per 31 december een feit. Met Omrop Fryslân wordt een contract gesloten om voortaan de programma’s van Omrop Fryslân uit te zenden op uren dat ‘De Eenhoorn’ geen uitzendingen heeft. Het tienjarig jubileum wordt in 1997 gevierd met een open dag en met een muziekavond met lokale artiesten in discotheek Sans Souci in Berlikum. De reclame doet zijn intrede op de radio en in hetzelfde jaar worden diverse investeringen gedaan om de apparatuur op peil te brengen. In 1998 komt Radio Eenhoorn met de serie ‘Doarpsstriid’. In elke aflevering staat een dorp centraal dat uitvoerig belicht wordt. Een essentieel onderdeel van het programma vormt de quiz. Voor het dorp met de meeste punten ligt ƒ 1000,- klaar. Dronrijp wint uiteindelijk de finale. Het programma zelf wint op het jaarlijkse RTV-festival de ‘Theo Heisterkamp-aanmoedigingsprijs’ ter waarde van ƒ 2500,-. Op Pinksterzondag wordt de eerste Fryske Top 50 uitgezonden. Een hitlijst samengesteld door de luisteraars met de 50 populairste platen gemaakt door Friese artiesten. In 1999 worden allerhande sportverenigingen bezocht op locatie. Elke vereniging doet mee aan de Sportcafékwis. De winnaar krijgt een prachtige bokaal. De finale valt samen met de sportverkiezingen van Menaldumadeel eind december 1999. Op oude jaarsdag is er de traditionele jaarafsluiting: een marathonuitzending vol met interviews, muziek en prijzen.

2000-2004

In 2000 viert de Radio Eenhoorn Rocknacht haar 5-jarig bestaan. Ook dat jaar wordt het spektakel weer een succes. Als speciale verrassing komt Bonnie St.Claire als gastzangeres bij Kevins Crew. Tijdens hetzelfde paasweekend zendt Radio Eenhoorn uit vanaf de Bildtse Dagen in Sint Annaparochie. Drie dagen lang wordt verslag gedaan van de gebeurtenissen aldaar. De website van Radio Eenhoorn gaat in april officieel van start.

De maand juli staat in het teken van Simmer 2000. Radio Eenhoorn doet verslag van allerhande activiteiten en ook is de studio voor iedereen te bezichtigen tijdens een Open Dag. De bezitters van een radio met RDS kunnen sinds december 2000 ook bij de uitzendingen van Radio Eenhoorn RDS-berichten ontvangen.

Door het bouwen van een nieuwe antennemast in 2001 kan Radio Eenhoorn weer verzekerd zijn van een goede etherontvangst. De nieuwe mast is hoger en heeft daardoor een groter bereik dan de oude mast, die vanwege ouderdom gesloopt moet worden.

De programmareeks “De Dei Fan Juster” brengt in 10 delen een overzicht van Franekeradeel en de Tweede Wereldoorlog. De serie levert vele bijzondere reacties op vanuit heel Nederland.

Helaas kan op zaterdag 14 april de Radio Eenhoorn Rocknacht niet doorgaan. Dit in verband met de uitbraak van Mond- en Klauwzeer in Friesland. Op het laatste moment wordt besloten het festival af te blazen. Tijdens het Pinksterweekend wordt voor de eerste maal het Fryske Muziek Weekend gehouden. Alle programma’s staan in het teken van de muziek uit Friesland, met onder andere een concert van De Kast, een Twarres-special, de 4e Fryske Top 50 en live-optredens vanuit de studio.

Vanaf 1 september 2001 mogen lokale omroepen in stereo uitzenden via de ether. Radio Eenhoorn is één van de eerste omroepen die gelijk vanaf die datum in stereo op 107.5 FM is te beluisteren.

In 2002 bestaat Radio Eenhoorn 15 jaar, maar dat wordt pas aan het einde van 2002 gevierd. Daarvoor zit onder andere nog het tweede Fryske Muziek Weekend. Vijftig uur lang besteedt Radio Eenhoorn aandacht aan de muziek uit Friesland. Hoogtepunt is de vijfde editie van de Fryske Top 50 vanuit Cafe De Oosthoek aan de Oudebiltdijk. Tevens wordt in datzelfde weekend de nieuwe Eenhoorn-reportagewagen gedoopt. Nadat de vorige wagen was afgeschreven werd het tijd voor een nieuwe. Dankzij de steun van sponsoren kan een gloednieuwe reportagewagen de wegen én de sportvelden op. Op 31 december 2004 viert Radio Eenhoorn haar 15-jarige jubileum. De hele dag gaan (oud-)medewerkers op pad om allerhande opdrachten van luisteraars uit te voeren.

De Tsunami op 26 december 2004 in de Inidische Oceaan koste destijds aan veel mensen het leven. Veel mensen waren hun huis kwijt geraakt. En alle wegen,gebouwen,auto’s waren kapot. Er moest geld komen voor de wederopbouw. Heel veel geld! Door de medewerkers werd het idee geopperd een non-stop marathon uitzending te gaan maken. Met als doel geld op te halen voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Een groep vrijwilligers heeft zich volledig ingezet voor de voorbereiding. In twee dagen tijd stond er een programma en dinsdagavond 19:00 uur werd er begonnen met de marathonuitzending die 72 uur ging duren. En een succes werd het. Vele telefoontjes van luisteraars en sponsorbedragen van bedrijven. Op vrijdagavond 18:00 uur was er een bedrag bij elkaar gehaald van € 10.000,-! Een groot succes waar de medewerkers alleen maar durfden te dromen!

2005-2009

Eind 2006 was het opnieuw een Radio Marathon die ons even weer in de schijnwerpers zette. Dinsdagavond 26 december om 18:00 uur werd het startsein gegeven voor de marathon. Die maar liefst 120 uur ging duren. Dit keer was het doel gespitst op de lokale inwoners die het niet zo ruim hadden als de gemiddelde inwoner. ‘Verrassingspakketjes werden samengesteld van producten die luisteraars binnenbrachten. De reportagewagen ging op pad voor de ‘Grote Eenhoorn Marathon Tour’. Zondagavond 18:00 uur zat het erop; ook deze marathon was weer een groot succes!

In 2007 wordt het twintig jarig jubileum gevierd. Diverse activiteiten zijn ontwikkeld en Radio Eenhoorn wordt verblijd met veel bezoek tijdens de Open Dag. Radio en televisie Noord-Oost Friesland in Damwoude doet het verzoek de kaatsverslagen van PC, Freule en Dames PC te mogen uitzenden. Zo worden de kaatsliefhebbers in een groot deel van Noord-west Friesland door Radio Eenhoorn bediend.

2010-2014

De jaren 2010 – 2012 worden gekenmerkt door extreem veel bestuurswisselingen. Door ziekte en andere externe oorzaken moest met veel kunst en vliegwerk de organisatie draaiende worden gehouden. In 2012 wordt het gebouw waarin de studio is gevestigd door Palet verkocht aan F.A.B. Met de nieuwe eigenaar wordt een huurovereenkomst van vijf jaar gesloten. Het jaar 2013 wordt gekenmerkt door een groot aantal ontwikkelingen. Vrijwel het gehele bestuur wordt vervangen en de blik wordt weer op de toekomst gericht. Er wordt veel tijd aan de organisatie besteed om duidelijkheid voor de vrijwilligers te scheppen. Er wordt een actief maar stringent financieel beleid gevoerd om uit de benarde situatie te geraken en kan weer voorzichtig worden begonnen met het investeren in apparatuur. Vanwege de vele bestuurswisselingen en zorgelijke financiële situatie wordt in 2013 stil gestaan bij het vijfentwintig jarig jubileum in plaats van 2012. Er worden gesprekken gevoerd met collega lokale omroep Radio Stad Harlingen over vormen van samenwerking. Dit resulteert in het over en weer uitzenden van enkele van elkanders programma’s. Een nieuwe website wordt operationeel en de social media spelen een steeds belangrijker rol. Er dienen zich grote veranderingen aan in “medialand” waar de lokale omroepen ongetwijfeld mee krijgen te maken. De vijf aan elkaar grenzende omroepen organiseren bijeenkomsten om te kijken waar we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken om de steeds sneller veranderende omroepwereld het hoofd te kunnen bieden. Dit zou uit moeten monden in een Regionaal Media Centrum, waarin de omroepen zelfstandig blijven, maar er een vergaande vorm van samenwerking is.

Het Luisteronderzoek “Een en al Oor” wordt gepresenteerd. Dit luisteronderzoek is verricht door vier laatstejaars studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, richting communicatie. Het onderzoek geeft verrassende uitkomsten zoals de naamsbekendheid die onder de respondenten ruim 95% blijkt te zijn.

Eind 2014 wordt besloten om over te stappen van NOS nieuws naar Novem nieuws. Op 30 en 31 december wordt 48 uur lang een marathonuitzending gemaakt door vele vrijwilligers. Radio Eenhoorn is bij veel luisteraars wederom positief onder de aandacht gebracht.

2015-2019

In het voorjaar van 2015 worden de uitzendingen van het roemruchte programma “Net Ferjitte” herhaald. In het kader van 70 jaar bevrijding worden de opnames over de belevenissen van mensen en gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Het Bildt en Menameradiel opnieuw ten gehore gebracht. De uitzendingen van “Net Ferjitte” zijn evenals de eerste keer een groot succes.

Radio Eenhoorn schenkt dit jaar veelvuldig aandacht aan de op handen zijnde gemeentelijke fusie van de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel in 2018. In verschillende programma’s wordt gesproken met voor- en tegenstanders en uitleg gegeven over de stand van zaken. De twee stemronden over de naamgeving werden door Radio Eenhoorn rechtstreeks uitgezonden. Na het succes in het eerste jaar 2014 wordt een vervolg gegeven aan de uitzendingen op locatie in de drie gemeenten. Met deze uitzendingen probeert Radio Eenhoorn de omroep dichter bij haar publiek te zijn en ook een nog breder publiek te bereiken.

Er worden twee nieuwe uitgaven van de Eenhoornkrant huis aan huis bezorgd in Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt. Hiermee geeft Radio Eenhoorn een kijkje achter de schermen over het maken van programma’s en het werk van de medewerkers.

In de loop van 2015 besluit het bestuur tot de aanschaf van een nieuw mengpaneel. Het oude mengpaneel vertoont na een zeer lang dienstverband tekenen van ouderdom. De investering van ruim € 24.000, – in een Wheatstone mengtafel en GML software zal de boeken ingaan als de grootste investering sinds het ruim 25-jarige bestaan van Radio Eenhoorn. In de laatste week van het jaar is de studio geheel gerenoveerd en beschikt Radio Eenhoorn over een uiterst moderne studio.

In 2016 komt de OLON met een beleidsvisie waarin het Regionaal Media Centrum van de baan is en er een nieuw plan is voor streekomroepen. De 280 lokale omroepen in Nederland moeten opgaan in ca. 65 streekomroepen. Het uitgangspunt is dat een streekomroep een werkgebied beslaat van 350.000 inwoners. Dit zou voor Fryslân betekenen dat er ruimte is voor drie streekomroepen. Radio Eenhoorn was ingedeeld in Noord en Oost Fryslân, grofweg een gebied van Harlingen tot Dokkumer Nieuwe Zijlen. Hiermee zou het lokale karakter volledig verdwijnen en is voor het bestuur onbespreekbaar. Er wordt contact gezocht met het bestuur van Radio Stad Harlingen om te komen tot een fusie van beide omroepen om gezamenlijk één streekomroep te vormen. Dit voorstel is voorgelegd aan de betrokken gemeenten en deze deelden de visie van de besturen. Dit plan is voorgelegd aan de OLON en akkoord bevonden. Hiermee konden de besturen verder werken aan integratie.

In 2017 is het dertig jarig jubileum gevierd. Dit jubileum moest gevierd worden met de luisteraars. Twee dagen lang kwam de jubileumuitzending vanaf de prachtige locatie De Bogt fen Guné uit Franeker. Medewerkers, oud-medewerkers, gasten, regionale artiesten en publiek waren van de partij waardoor het een bijzonder jubileum is geworden.

In 2019 is de studio wederom gerenoveerd. Tot dan was de presentatie- en techniekruimte gescheiden door een glaswand. De techniekruimte werd geheel gerenoveerd met een centraal meubel voor zowel techniek als presentatie met eveneens plaats voor gasten. Alle apparatuur werd onder gebracht in een aparte ruimte.

2020-2024

In 2020 wordt het Youtube kanaal Westergo TV gestart. Samen met Radio Stad Harlingen wordt een voorzichtige start gemaakt met beeldmateriaal uit de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. Door de corona epidemie worden de mogelijkheden echter zeer beperkt, evenals de vele andere beperkingen voor Radio Eenhoorn. Veel uitzendingen moeten worden aangepast of gaan helemaal niet door.

De sport ligt helemaal stil evenals de fysieke kerkdiensten. Gasten in de studio zijn niet mogelijk en de medewerkers moeten zich in allerlei bochten wringen om programma’s door te kunnen laten gaan.

Om de hogere kosten en omzetverlies door de corona crisis te beperken, is een beroep gedaan op het overheidsfonds voor de lokale journalistieke ondersteuning. Hierdoor kwam de exploitatie niet in het gedrang.

Ook 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van corona. Pas in juli konden er weer activiteiten worden ontplooid.

In april heeft Ziggo haar analoge kanaal beëindigd waardoor we niet meer via de kabel konden worden beluisterd

Na veel gesprekken in 2017 tussen de besturen van Radio Eenhoorn en Radio Stad Harlingen, bleek de tijd bij de medewerkers van Harlingen niet rijp voor een fusie. Na een stilteperiode zijn de gesprekken weer opgepakt. De besturen realiseren zich dat de toekomst voor een kleine lokale omroep vrijwel onmogelijk is. Het doel is nu een verregaande samenwerking met in de toekomst een volledige fusie. Dit heeft er toe geleid dat beide stichtingen per 1 januari 2022 onder één bestuur vallen en zo een streekomroep vormen. Er is een nieuw beleidsplan geschreven voor de periode 2022 – 2026 voor beide omroepen. Het plan is zo geschreven dat beide omroepen samen met de gemeenten Terschelling en Vlieland een streekomroep gaan vormen.

X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok