Omrop Fryslân

Omrop Fryslân is de regionale publieke omroep voor iedereen die zich met Fryslân verbonden voelt. De organisatie maakt verhalen die informeren, inspireren en amuseren en brengt de content via diverse platforms zoals radio, televisie en onlinekanalen.
X_Iconbluesky logo_xthreads_iconlogo_tiktok